Filach Protection

Inovativní výrobky FILACH na ochranu osob před ohněm, hořlavými látkami a agresivními chemikáliemi.

Zastoupení produktů MISTRAL

Snadné řešení pro testování drog na školách, v nápravných zařízeních, pracovních provozech atd.

Testy na výbušniny a forenzní testy – jednoduchá detekce s okamžitým a přesným výsledkem.

Filach Protection s.r.o.

Inovativní výrobky FILACH na ochranu osob před ohněm, hořlavými látkami a agresivními chemikáliemi.

Svými parametry jsou výrobky FILACH 2x až 3x účinnější, než dostupné ochranné prostředky celosvětové konkurence.

Svojí komplexní ochranou v praxi a možností multifunkčního využití pokrývají mezeru na trhu ochranných prostředků CBRNe a HAZMAT.

CBRNe

Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives
  • v souvislosti s vyhýbáním se kontaminaci, během války (včetně terorismu), v kriminálních případech s použitím: chemických, biologických, radiačních nebo jaderných materiálů.

HAZMAT

Hazardous Materials
  • při přepravě nebo práci s nebezpečnými průmyslovými látkami: ropné produkty, zkapalněné plyny, hnojiva, průmyslové odpady, včetně radiačních, jaderných a biologicky aktívních látek.
Přejít nahoru