FORENZNÍ PROSTŘEDKY

Forenzní a vizualizační aerosolové produkty MISTRAL Jsou určeny nejen pro zjišťování stop na místě činu, ale i pro preventivní činnost při zjišťování nelegálního pohybu předmětů/osob či obsahu zásilek. Výrobky lze upravit dle potřeby na míru.

Forenzní prostředky umožňují navíc zprůhlednit zásilky, snímání otisků prstů v obtížných podmínkách (ze suchých mokrých i mastných, porézních a neporezních povrchů), odhalit stopy železa nebo UV značkování zájmových předmětů.

Všechny produkty pracující na principu „mokré chemie“ mají vysokou úroveň citlivosti a detekují hodnoty od 20 nanogramů cílové látky; výsledky testů se objeví během několika sekund a jsou založeny na kolorimetrických reagenciích, které při kontaktu s cílovými látkami vytvářejí jedinečnou barvu. Podrobnější výcvik vzorkaře umožňuje stanovit i charakter či původ kontaminační stopy.

Aplikované výsledky interpretované naším soudním znalcem, jediným v oboru, mají již řadu let 100% úspěšnost při soudních i správních řízeních.

Základní proces detekce/identifikace nevyžaduje žádné technické zázemí ani dlouhé speciální školení; testování lze provádět „na místě“ v jakýchkoliv klimatických či světelných podmínkách. Detekční prostředky se snadno používají; jednoduše NASPREJUJETE a PŘEČTĚTE VÝSLEDKY.

Specificky formulovaný nadstavbový výcvik vzorkařů dává absolventům možnost rozšířit paletu získaných informací včetně jejich interpretace pro další využití v náročných podmínkách.

Příklady cílových aplikací:

  • SeeThrough – zprůhledňovač zásilek
  • GSPR – detekce výstřelových zplodin
  • Ferrotrace – detekce železných předmětů držených v ruce či odložených v prostředí
  • UV Trap – sprejový/tužkový UV značkovač s výdrží nejméně 48 hodin na pokožce
  • CrystaL Violet – zvýrazňovač daktyloskopických stop zachycených na páskách či fixovaných kyanoakrylátem, užitečný zejména v kontaminovaném prostředí
  • Nin+ – zvýrazňovač latentních daktyloskopických stop na porézních površích
  • SPR – zvýrazňovač latentních daktyloskopických stop na mokrých, světlých i tmavých neporézních površích
  • Blue – zvýrazňovač latentních stop obuvi na neporézních površích
  • All Print – zvýrazňovač latentních daktyloskopických stop na mokrých, mastných či umělohmotných površích
  • Dotaz na cenu výrobků, školení a recertifikaci zde…
Přejít nahoru