DETEKCE A IDENTIFIKACE PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK

Nejrychlejší a nejcitlivější terénní aerosolové testy MISTRAL na detekci a identifikaci psychoaktivních látek včetně vybraných léčiv (i včetně stopových množství) a to během několika desítek sekund.

Detekce je buď druhová (jednoúčelová), nebo universální pro více skupin cílových látek.

Produkty poskytují jak schopnost identifikovat nelegální látky, tak detekci stopových množství, která nejsou pouhým okem vidět. Cílové látky jsou nejen klasická „narkotika“, ale i psychoaktivní léčiva zneužívané ke kriminální činnosti či široká paleta nových syntetických látek.

Všechny produkty pracující na principu „mokré chemie“ mají vysokou úroveň citlivosti a detekují hodnoty od 20 nanogramů cílové látky; výsledky testů se objeví během několika desítek sekund a jsou založeny na kolorimetrických reagenciích, které při kontaktu s cílovými látkami vytvářejí jedinečnou barvu. Podrobnější výcvik vzorkaře umožňuje stanovit i charakter či původ kontaminační stopy.

Aplikované výsledky interpretované naším soudním znalcem, jediným v oboru, mají již řadu let 100% úspěšnost při soudních i správních řízeních.

Základní proces detekce/identifikace nevyžaduje žádné technické zázemí ani dlouhé speciální školení; testování lze provádět „na místě“ v jakýchkoliv klimatických či světelných podmínkách. Detekční prostředky se snadno používají; jednoduše OTŘETE, NASPREJUJETE/NAKAPETE a PŘEČTĚTE VÝSLEDKY. Všechny produkty lze použít jak v interiéru, tak exteriéru a za jakýchkoliv podmínek.

Produkty lze použít k analýze z různých matric včetně kapalné (např. odpadní vody při spláchnutí cílové látky) či vzdušné (při rozptylu do ovzduší).

Specificky formulovaný nadstavbový výcvik vzorkařů dává absolventům možnost rozšířit paletu získaných informací včetně jejich interpretace pro další využití v náročných podmínkách.

Příklady cílových látek:

  • opiáty – heroin, morfin, fentanyl
  • stimulancia – met/amfetamin, MDMA, kokain, efedrin, GHB, MDPV, „koupací soli“, mefedron
  • přírodní látky – marihuana, hašiš, psylocibin, syntetické kanabinoidy
  • léčiva – benzodiazepiny, barbituráty, PCP, propoxyfen
  • Dotaz na cenu výrobků, školení a recertifikaci zde…
Přejít nahoru