Prevence před požáry – produkty ASPP

Výrobky protipožární prevence ASPP jsou z inovativní flexibilní polymerní kompozitní struktury, která obsahuje kapsle naplněné hasicím plynem na nosiči. Po dosažení aktivační teploty výrobek uvolňuje hasivo a tím odstraní zdroj požáru.

Nabídka výrobků speciální protipožární prevence ASPP:

Výhody protipožárních výrobků ASPP:

  • Prevence do míst s možným rizikem vzniku vysoké teploty vedoucí k požáru nebo explozivní reakci.
  • Autonomně hasí požáry způsobené v uzavřených prostorách. Chráněný objem od 0,01 l (el. zásuvka) až 1000 l:

stroje a technická zařízení poháněná elektřinou nebo vyrábějící elektřinu (včetně instalací používající články, baterie a akumulátory),
další důležitá místa, kde může dojít k požáru roznětem či přehřátím (elektrorozvody, datacentra a serverové prostory, kabelovody …),
elektroinstalace fotovoltaiky …

  • Jednoduchá instalace – žádné technické zásahy do podstaty chráněných objektů
  • Neutralní pro provoz – lze instalovat v jakémkoli technickém prostředí
  • Neinvazivní – použití hasiva neovlivňuje funkčnost elektrických, elektronických ani mechanických systémů, včetně dalších systémů požární ochrany
  • Bezpečný pro lidí, zvířata a životní prostředí
  • Bez potřeby: napájená, kontrol, oprav, údržby a dohledu nad systémem
  • Třída požáru A, B, C, E
  • 5 letá doba použitelností
Přejít nahoru